скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Аналіз сучасного стану навколишнього середовища в зоні будівництва скачать рефераты

LАэкр = 18.2 + 7,8 x lg(a + в - з + 0,02), (8)

де: а - найкоротша відстань між центром джерела шуму й верхньою крайкою захисного спорудження, метрів;

в - найкоротшу відстань між розрахунковою крапкою й верхньою крайкою захисного спорудження, метрів;

с - найкоротша відстань між геометричним центром джерела шуму й розрахунковою крапкою, метрів;

Висота джерела шуму над поверхнею покриття для легкового руху приймається рівним 0,4 м, для вантажного - 1,0 м. Величину LАэкр можна визначити також по таблиці 4.6.10.[1].

б) визначається величина зниження рівня шумa залежно від положення екрана в плані (по мал. 4.6.2 [1]) - LАэкр 1 і LАэкр 2 по таблиці 4.6.11.[1])

в) визначається LАэкр як найменша з LАэкр 1 і LАэкр 2

д - виправлення, що залежить від величини різниці LАэкр 1 - LАэкр 2 визначається по таблиці 4.6.12.[1]

Малюнки й таблиці до вищеописаного розрахунку представлені в Додатку 1.

Розрахунок шумового забруднення в сел. Горянська із захисним екраном, розташованим на узбіччі кільцевої автодороги, виходить із представлених вище положень. Всі дані (відстань, розрахункові оцінки, коефіцієнти й виправлення) були занесені в електронну таблицю на базі Microsoft Exсel, що повністю реалізує описаний алгоритм.

Примітка: для будинків по адресах Пушкінська вул. № 15,17, а також Алексеевский пров. №№ 3-11 у силу захищеності останніх будинками й садовими ділянками, розташованими по ін. Муромцева рівні шуму перебувають у межах норми

Відповідно до санітарних норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [7] типу забудови в Горянській відповідає позиція 9 таблиці 3 ці документи: «Території, що безпосередньо прилягають до житлових будинків, будинкам поліклінік, будинкам амбулаторій, диспансерів, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів для старих і інвалідів, дитячих дошкільних установ, шкіл і інших навчальних закладів, бібліотек». Для даних територій припустимий рівень еквівалентного шуму дорівнює 55 дБА, а вночі 45 дБА ([18] табл. 3). Однак, з огляду на наступну примітку 2 санітарних норм: «Еквівалентні й максимальні рівні звуку в дБА для шуму, створюваного на території засобами автомобільного, залізничного транспорту, в 2 м від конструкцій, що обгороджують, першого ешелону шумозахисних типів житлових будинків, будинків готелів, гуртожитків, звернених убік магістральних вулиць загальноміського й районного значення, залізниць, допускається приймати на 10 дБА вище (виправлення = + 10 дБА), зазначених у позиціях 9 і 10 табл.3», припустимий рівень еквівалентного шуму приймається рівним 65 дБА. При цьому необхідно, як бачимо, забезпечити додатково шумозащищенність житлових будов, що може бути здійснено, наприклад, за рахунок потрійного скління.

Аналіз ринку склопакетів і розрахунок вартості скління наведений у Додатку 2.

До додаткових заходів варто віднести пристрій деревинно-чагарникових смуг, що більш докладно розглянуто в розділі 3.3.

Розглянемо додатково питання про захищеність 2 житлових будинків (2 і 4 эт.) на території військової частини, розташованих уздовж Владимирського проспекту. Для розрахунку еквівалентного рівня шуму приймалися в розрахунок шум від КАД і Владимирського проспекту. Шум від вул. Пушкінської не приймався в розрахунок через невеликий інтенсивностей, прикриттям зеленими насадженнями й перпендикулярним розташуванням у плані. Шум від вул. Муромцева по розрахунках не перевищив 38 дба, тому що Владимирський ін. прикритий 2 екранами, розташованими на КАД і насипом самої КАД. Розрахунок еквівалентного рівня шуму проводився з урахуванням спільної дії від КАД і Владимирського проспекту, відповідно до «Рекомендацій...» [1].

Розрахунок показав, що рівень шуму не перевищить 52-53 дба, а на 1 поверхах будинків, за рахунок 2 метрові бетонні забори, що огороджує в(год, - 47- 48 дба.

Крім розрахунку, виконаного в справжній роботі, оцінка ефективності шумозахисного (акустичного екрана), що додатково враховує його шумопоглинальні властивості, виконана НТЦ «Екологія» під керівництвом буд.т.зв., проф. Н.И. Іванова [28] на базі Балтійського Державного Технічного Університету (“ВОЕНМЕХ”) відповідно до технічного завдання ЗАТ “ Экотранс-Дорсервис”.

Ефект шумопоглощения в застосовуваному екрані досягається за рахунок наявності звуковбирного матеріалу. По наявним у літературі даним [10], додаткова ефективність від використання шумопоглинальних матеріалів у конструкції АЭ може досягати 4-6 дба.

Як відомо, крім акустичного забруднення, транспортні потоки є потужним джерелом забруднення шкідливими речовинами (ВВ), зокрема диоксидом азоту. Як правило, забруднення ВВ важко піддається розрахункам, тому силами НТЦ «Екологія» був виконано експериментальний вимір концентрацій забруднюючих речовин при установці екранів, а також у їхній відсутності.

Результати, отримані НТЦ «Екологія», відрізняються не більше ніж на 1-2 дба від представлених у даній роботі.

3.2. Ефективність зниження екраном концентрацій оксиду й диоксида азоту

Крім того, у дослідженні НТЦ «Екологія» дана оцінка зниження концентрацій диоксида азоту в житловому масиві, що прилягає до транспортної магістралі, за рахунок екрана.

Ефективність зниження концентрації забруднюючих речовин за рахунок установки екрана визначалася експериментальним способом. Результати вимірів концентрацій оксидів азоту, отримані на території ВАТ «НПО СПУ», де встановлений АЭ, а як джерело забруднень використовувався вантажний автомобіль, наведені в табл. 11:

Експерименти, проведені на території ВАТ «НПО СПУ», показали, що при установці АЭ концентрації оксиду й диоксида азоту знизяться на 30%. У такий спосіб розглянутий екран одночасно виконує 2 функції: захищає від шуму й знижує концентрації забруднюючих речовин у повітрі.

3.3. Зелені захисні насадження

Зелені захисні насадження дозволяють одночасно вирішувати дві природоохоронних проблеми: знижувати рівні шуму й концентрації забруднюючих речовин у повітрі, хоча ефективність їх трохи нижче, ніж в екранів.

Для компенсації збитку, заподіюваного вирубкою дерев і чагарників у смузі відводу, у проекті передбачається посадка зелених насаджень у відповідності зі схемою, зображеної на мал.15, загальною площею 3 га.

Рослини, що висаджуються, крім декоративної ролі забезпечують додаткове зниження концентрацій забруднюючих речовин і рівнів шуму в зоні, пов'язаною із транспортною розв'язкою.

Ефективність зелених насаджень по зниженню концентрацій забруднень у повітрі прийнята у відповідності [1] і наведена в таблиці 12.

3.4. Концентрації забруднюючих речовин у повітрі після проведення природоохоронних заходів

У результаті використання шумозахисного екрана уздовж КАД, а також зелених насаджень, концентрації забруднюючих речовин у приземній атмосфері помітно знижуються. Визначальну роль для призначення ширини СЗЗ при цьому грає група суммациї (NO2 + SO2), причому участь SO2 тут у силу дуже малої його емісії пренебрежимо мало. У розрахунках облік зниження концентрацій за рахунок екранів і насаджень опирається на дані розділів 3.2 і 3.3, а при моделюванні за допомогою програми УПРЗА «Еколог» ураховується адекватним зниженням емісії на кінцевих розрахункових площадках, що прилягає до засобів захисту. Забруднення повітря іншими речовинами охоплює істотно менші по розмірах зони й тому далі не розглядається.

Результати розрахунків забруднення атмосфери по визначальній групі суммации при експлуатації транспортної розв'язки представлені на мал. 14.

Отримані результати показують, що за рахунок заходів вдається відчутно зменшити розміри СЗЗ, особливо там, де встановлені екрани. На захід Приморського шосе ширина СЗЗ скорочується в меншому ступені. Це пояснюється тим, що екран на КАД закінчується на шляхопроводі, а також низинним розташуванням західної ділянки, додатковим впливом таких об'єктів, як Приморське шосе й галузі транспортної розв'язки на які швидкість транспортного потоку знижується до 40 км(ч и в результаті істотно збільшується емісія забруднюючих речовин. Житлова зона сел. Горянська (на схід Приморського шосе), будучи розташованої на піднесенні й відгородженій широкій смузі зелених насаджень, у незначному ступені підпадає під вплив цих об'єктів.

Заходи щодо охорони ґрунтів

Проектом передбачена рекультивація кинутих ділянок доріг, тимчасових будівельно-технологічних проїздів і територій, займаних на період проведення будівництва.

Передбачається зняття рослинного шару, його складування, збереження й наступне використання для рекультивації й при зміцненні укосів.

Для забезпечення протиерозійної стійкості укосів передбачений посів трав з розрахунку 20 кг на гектар. Для зміцнення крутих укосів передбачене використання геосинтетических матеріалів.
3.6. Заходу в процесі будівництва

Містечко будівельників і будівельний майданчик щоб уникнути додаткових впливів розташовуються за межами житлової зони сел. Горянська. Відвід комунальних стоків в об'ємі 2,8 м3 у добу частково направляється у вигрібні ями, звідки вивозиться асенізаційними машинами, а частково направляється на гідроботанічні площадки для очищення. Виробничі стоки в об'ємі 1,3 м3 у добу для очищення направляються на гідроботанічні площадки.

Для зниження рівнів шуму й запыленности повітря будівельні майданчики огороджуються типовими конструкціями, що обгороджують. У літню пору в сухі періоди для зменшення запыленности виробляється зволоження технологічних ґрунтових доріг, розташованих на стройплощадке.

Планом проведення робіт зі спорудження шляхопроводу передбачається забезпечення безперервного руху транспорту по Приморському шосе.

Планом будівельних робіт для забезпечення припустимих умов по гучності виключається проведення робіт у нічний час.

По закінченні будівельних робіт виробляється розбирання й вивіз тимчасових конструкцій, залишків будівельних матеріалів і сміття.

3.7. Санітарно-захисна зона.

Рекомендації з використання територій

Границі СЗЗ визначаються по сукупності двох визначальних видів впливу:

- забруднення повітря диоксидом азоту, а точніше по групі суммации (NO2 + SO2);

- рівнями шуму по нормативах для зон житлової забудови.

Слід зазначити, що частина житлових будівель у сел. Горянська перебуває в межах санітарно-захисної зони залізниці, установлюваної Снип 2.07.01-89, тобто на відстані менш 50 м від осі залізничного полотна.

Усередині санітарно-захисної зони транспортної розв'язки не допускається розміщення житлових будов, шкільних і дошкільних навчальних закладів, лікувально-профілактичних і оздоровчих установ загального користування, спортивних споруджень.

Допускається розміщення підприємств, що не є додатковими джерелами шуму й викидів діоксида азоту, при наявності необхідного екологічного обґрунтування. Допускається розміщення складів, магазинів, гаражів, стоянок транспорту, підприємств громадського харчування, офісів.

Дозволяється сільськогосподарське використання земель, але не ближче 18 м від крайки проїзної частини КАД і 16 м від крайки Приморського шосе через можливе забруднення ґрунту сполуками свинцю.

За межами санітарно-захисної зони погрози здоров'ю людей немає.

Висновок

Виконаний дипломний проект по інженерно-екологічній оцінці впливу на навколишнє природне середовище при будівництві й експлуатації транспортної розв'язки КАД із Приморським шосе в районі ст. Горянська фіксує вихідний стан середовища, дає прогнози її зміни на перспективу, визначає необхідні природоохоронні заходи.

Відповідно до процедури ОВОС значний обсяг робіт був виконаний по інженерно-екологічних вишукуваннях, що переслідує ціль визначити картину вихідного стану навколишнього середовища. У ході цих робіт були виконані зокрема:

- вимір фонових рівнів радіації й пошук радіаційних аномалій у зоні будівництва (є позитивний санітарно-епідеміологічний висновок міського ЦГСЭН);

- вимір забруднення ґрунтів нафтопродуктами й важкими металами в зоні будівельних робіт (є позитивний санітарно-епідеміологічний висновок міського ЦГСЭН);

- вимір фонових рівнів шуму в житловій зоні сел. Горянська й у зоні впливу Приморського шосе;

- визначення фонових концентрацій забруднюючих речовин у повітрі.

Результати цих досліджень дозволяють характеризувати вихідну екологічну обстановку в сел. Горянська, як нормальну й допускающую будівництво на його території нового об'єкта.

Прогноз зміни екологічної ситуації у зв'язку з будівництвом і наступною експлуатацією розв'язки показує, що основними видами впливу, що визначають об'єми необхідних природоохоронних заходів, є:

- забруднення повітря диоксидом азоту в результаті роботи двигунів автомобілів, що беруть участь у русі по транспортній розв'язці;

- підвищення рівнів шуму в зоні, пов'язаною з розв'язкою.

Забруднення повітря диоксидом азоту й транспортний шум є визначальними факторами, що впливають на розміри санітарно-захисної зони навколо розташовуваного об'єкта.

Оскільки трасу дороги неможливо винести за межі населеного пункту через прив'язку до комплексу захисних споруджень від повеней і її будівництво спричиняє знос будов, а також відчуження коштовних територій, у проекті прийняті всі припустимі технічні рішення, минимизирующие розміри об'єкта, серед яких варто виділити наступні:

- пристрій шумозахисного екрана уздовж КАД праворуч (по ходу руху на Кронштадт) від ПК 1282+00 до ПК 1290+60 і ліворуч від ПК 1284+40 до ПК 1290+60 висотою 3м; екран дозволяє знизити рівні еквівалентного шуму на 13 -14 дБА й зменшити концентрації забруднюючих речовин у повітрі на 25- 30%; ефективність екрана підтверджена експериментально;

- пристрій підвищеного шумозахисту за рахунок потрійного скління в будинках, підданих впливу транспортного шуму в межах 55-65 дБА.

- посадку зелених насаджень загальною площею 3 га для зниження рівнів шуму й концентрацій забруднюючих речовин у повітрі, а також для компенсації збитку, заподіюваного рубанням дерев у смузі відводу;

- проведення рекультивації кинутих ділянок доріг, тимчасових будівельно-технологічних проїздів і територій, займаних на період будівництва;

- забезпечення протиерозійної стійкості укосів за рахунок посіву трав і використання геосинтетичних матеріалів на крутих укосах.

Вжиті заходи дозволили істотно скоротити розміри СЗЗ. Усередині встановленої санітарно-захисної зони, заборонене будівництво житлових будинків, дошкільних і шкільних утворювальних установ, а також профілактичний-профілактичних-профілактичні-лікувально-профілактАЕних і оздоровчих установ загального користування.

Виконані в справжній роботі оцінки й розрахунки дозволяють укласти, що в проекті передбачені всі доступні міри, що дозволяють мінімізувати негативний вплив на навколишнє природне середовище й забезпечити дотримання сучасних нормативних вимог по її якості поза межами встановленої санітарно-захисної зони.

Отримані в дипломній роботі результати автора ввійшли складовою частиною в ОВОС «Інженерний проект транспортної розв'язки Кільцевої автомобільної дороги із Приморським шосе в районі сел. Горянська».

ЛІТЕРАТУРА

1. Рекомендації з обліку вимог по охороні навколишнього середовища при проектуванні автомобільних доріг і мостових переходів. (Погоджені з Міністерством охорони навколишнього середовища й природних ресурсів РФ 19.06.1995 №03-19/АА). М. 1995. -124 с.

2. Матеріали інженерно-геологічних вишукувань по транспортній розв'язці на перетинанні КАД із Приморським шосе й залізницею. Спб., - 1999. - ГП «Трест ГРИИ».

3. Методика визначення викидів автотранспорту для проведення зведених розрахунків забруднення міст (Затверджена наказом Госкомэкологии Росії № 66 від 16 лютого 1999 р.). - Спб.: НДІ Атмосфера. -16 с.

4. Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що втримуються у викидах підприємств (ОНД - 86). - Л. Гидрометеоиздат. - 1987.

5. Звіт про НИР «Вимір шумового тла в селищі Горянська в зоні будівництва транспортної розв'язки», рег. №2617).СПБ Гос. Університет шляхів сполучення, - 1999. - 9 с.

6. Шум. Транспортні потоки. Методи виміру шумової характеристики. ДЕРЖСТАНДАРТ 20444-85. -М.: Изд-У стандартів. - 21 с.

7. Шум на робочих місцях, у приміщеннях житлових, суспільних будинків і на території житлової забудови (СН 2.2.42.1.8.562-96).

8. Екологічна безпека транспортних потоків (під ред. А.Б.Дьякова) - М. Транспорт. 1989. - 127 с.

9. Звіт по темі «Розрахунок прогнозованих рівнів шуму, ефективності шумозахисних заходів і вимір концентрацій диоксида азоту в зоні будівництва транспортної розв'язки в сел. Горянська». Спб.: НТЦ «Екологія». Керівник - Н.И. Іванов. - 1999. - 14 с.

10. Проектування автомобільних доріг. Збірник наукових праць. Москва, МАДИ, 1999. Під. Ред. П.И. Поспєлова, Ю.М. Ситникова, В.И. Пуркина.

Страницы: 1, 2, 3, 4