скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Характеристика системи оподаткування Кіпру та Мальти скачать рефераты

3.4 Перспективи нового податкового статусу Кіпру

Вирівнювання податкових ставок і членство в ЄС нададуть нового статусу Кіпру. Уже ні в кого не буде підстав твердити, що через місцеві компанії і банки відмиваються гроші. Таких прикладів не було і раніше, але через знижені податкові ставки для окремих типів компаній країну іноді називали „офшорним центром”. Тепер вона ще більш утвердиться як респектабельний європейський фінансовий центр з дуже ліберальним валютним і податковим законодавством.

Разом з тим, інтерес іноземних бізнесменів до кіпрських компаній зростає: новий статус забезпечить їм захист від дискримінаційних санкцій податкової влади. Кабінету Міністрів України доведеться назавжди виключити Кіпр із Переліку офшорних зон. А отже, підприємці, торгуючи з кіпрськими компаніями, уже включатимуть до валових витрат не 85% вартості товару, а всі 100%.

Український бізнесмен, який володіє кіпрською компанією, зможе пред'явити довідку податкового резидентства за вимогами Постанови КМУ № 470 в рамках міжнародного Договору України про уникнення подвійного оподаткування.

Крім того, залишаються й пільги для вільних економічних зон Кіпру: у разі діяльності виробничого підприємства в такій зоні устаткування, сировина, матеріали і комплектуючі ввозяться без митних податків, а вироблена продукції звільнена від експортного мита. Є послаблення в податковому режимі і режимі валютного контролю.

Оподатковування компаній на Кіпру з прийняттям нових законів погіршується за рахунок скасування, відповідно до правил ЄС, преференційних податкових ставок для міжнародних ділових (офшорних) компаній, підвищення ставки корпоративного податку з 4,25 до 10%, обмеження сфери застосування двосторонніх угод про запобігання подвійного оподатковування, жорсткості вимог у відношенні забезпечення прозорості податкових схем і обміну інформацією про походження капіталів і клієнтів. Однак після вступу в ЄС Кіпр має самий низький рівень корпоративного податку серед країн співтовариства (Ірландія, наприклад, ввела єдиний корпоративний податок у 12,5%), присутня низка переваг у формуванні оподатковуваної бази, а також у застосуванні методів обкладання дивідендів тощо.

Експерти відзначають, що кіпрська влада стурбована збереженням міжнародної клієнтури. Відзначається, що доходи, отримані від діяльності створених на Кіпру офшорних компаній, складають, із різних оцінок, від 5 до 9% ВВП цієї держави. Оцінюючи наслідки податкової реформи, керівництво Кіпру робить упор на підвищення його престижу як світовий центр ділового співробітництва, що відповідає критеріям ЄС і інших міжнародних організацій.

Нововведення в податковій сфері зажадають від іноземних клієнтів змін у податковому плануванні і виборі юридичних форм організації компаній на Кіпру. Найбільш вигідні умови створюються, на думку кіпрської влади, для створення і діяльності на Кіпру холдингових компаній, які із нового податкового законодавства здобувають можливість одержувати дивіденди від компаній, що беруть участь у них, вільних від податків і переводити виплачувані ними дивіденди за кордон без обкладання будь-якими податками в юрисдикції перебування холдингу, що нерідко є складною задачею.

4. Система оподаткування на Мальті

4.1 Загальні риси оподаткування на Мальті

Мальта -- у недавнім минулому одна з класичних „податкових гаваней” -- зараз виявляє собою приклад так називаної оншорной юрисдикції. Діяльність ФATФ привернула увагу до не завжди бездоганної репутації деяких офшорних юрисдикцій. У зв'язку з цим багато бізнесменів, що ведуть операції на міжнародному рівні, переключилися на країни, що, на відміну від офшоров, пропонують не повне звільнення від податків, а податкові пільги на визначених умовах. У них може бути в цілому високе податкове навантаження, але, якщо правильно скласти документи і правильно вести діяльність, це навантаження можна значно знизити. Тоді компанія, зареєстрована в такій юрисдикції, стане привабливим механізмом мінімізації оподатковування [8].

На практиці границя між офшором і оншором розмита. З одного боку, під тиском світової громадськості офшори ускладнюють своє законодавство, а з іншого боку, європейські оншорні країни конкурують за платників податків, установлюючи пільгові режими таким чином, щоб і бізнесу догодити, і європейських законів дотриматися.

Податковий режим Мальти досить близький до цієї розмитої границі між офшором і оншором. У свій час у місцевої влади були дві ключові причини для „європеїзації” законодавства.

По-перше, країна прагнула до вступу в Європейський союз, куди офшорам класичного зразка шлях закритий.

По-друге, керівництво Мальти вчасно відчуло, що відношення країн з високими податками до офшорів стає усе гірше і переписувати законодавство чи рано пізно прийдеться.

Все це привело до того, що з 1997 року була припинена реєстрація офшорних компаній із старого законодавства. Вже існуючим фірмам було дозволено тимчасово продовжувати роботу згідно з колишніми правилами. Однак до 24 вересня 2004 року ці компанії повинні були або привести свою діяльність у відповідність з нинішнім законодавством, або згорнути бізнес на Мальті [8].

Два основних типи низькоподаткових компаній, що реєструються зараз на Мальті, -- це міжнародні торгові компанії (іnternatіonal tradіng companіes, ІTC) і міжнародні холдингові компанії (іnternatіonal holdіng companіes, ІHC).

Міжнародна торгова компанія має право вести операції тільки за межами Мальти. З цього правила є невеликі виключення. Наприклад, допускається покупка зроблених на Мальті товарів з метою їхнього експорту, якщо мальтійський продавець не є власником 15% акцій ІTC чи більш. ІTC також може укладати угоди з зареєстрованими на Мальті ”старими” офшорними компаніями й іншими ІTC. Прибуток міжнародної торгової компанії обкладається звичайною корпоративною ставкою у розмірі 35%. Однак при цьому існують податкові пільги для акціонерів-нерезидентів, завдяки яким ефективна ставка оподатковування може бути знижена до 4,17% [3, 43].

Мальтійські міжнародні торгові компанії можуть використовуватися не тільки для власне торгівлі (як центр реінвойсінгу), але й щодо оформлення на них патентів, авторських прав та інших нематеріальних активів, а також для одержання оплати за надання послуг (наприклад, гонорарів високооплачуваних фахівців), доходу у виді комісійних тощо.

Міжнародні холдингові компанії -- це компанії-резиденти Мальти, створювані з метою володіння частками в бізнесі за межами цієї країни і наступного розподілу доходів від цих інвестицій (знову ж за кордон). Міжнародна холдингова компанія, як і ІTC, платить податок на прибуток по стандартній ставці 35%. Однак мальтійське законодавство передбачає повне відшкодування сплаченого такою компанією податку на прибуток, отриману в результаті так називаного partіcіpatіng holdіng. Цей термін застосовується у випадках, коли компанія на Мальті володіє не менш 10% акціонерного капіталу нерезидентної компанії.

Крім того, в певних випадках компанія-власник акцій має право на зв'язані з partіcіpatіng holdіng пільги навіть при меншому розмірі пакета (наприклад, якщо вартість цього пакета перевищує 500 тис. мальтійських лір чи еквівалент цієї суми в іншій валюті). Якщо термін partіcіpatіng holdіng не може бути застосований, сплачений податок буде відшкодований не цілком, а тільки на 2/3. Компенсацію одержують акціонери ІHC -- нерезиденти Мальти, після того як дивіденди на їх користь розподілені.

Відшкодування сплачених раніше податків виробляється Податковим департаментом Мальти (Іnland Revenue Department) не пізніше чим 14-го числа місяця, що випливає за місяцем подачі обгрунтованої заяви платника податків [8].

4.2 Діючи податки

Мальта має у своєму розпорядженні мережу угод про запобігання подвійного оподатковування з 35 країнами. Законодавство Мальти пропонує пільговий режим оподатковування і для бізнесу деяких видів, наприклад судовласницьких компаній, а також операторів тоталізаторів, що працюють через Інтернет, і онлайнових казино.

Відповідно до звіту Ради економічного і соціального розвитку Мальти, податковий тягар Мальти досить низьке в порівнянні з іншими членами ЄС. Однак це компенсується граничною ставкою податку на прибуток корпорацій -- 35%, і високим податком на доход фізичних осіб, максимальна ставка якого -- 35% -- стягується з відносно низького рівня доходу.

Висока ставка податку на прибуток на Мальті за певних умов обертається майже офшорним податковим тягарем. Однак для українського бізнесу мальтійські можливості серйозно обмежені.

У табл. 3 наведені діючі на сьогодні на Мальті податки.

Таблиця 3. Перелік діючих податків на Мальті [8]

Прибутковий податок

для резидентів

10--15 %

15% для переведених на Мальту фондів

для нерезидентів

30-35%

максимум для осіб, що мають дозвіл на роботу

Трасти

для резидентів

немає

для нерезидентів

1200 мальтійських лір

Податок на передачу майнових прав

немає

Податок на прибуток

для резидентів

35 %

для нерезидентів

5%

для звільнених від податків компаній

немає

Податок на дивіденди, відсотки і передачу ліцензійних прав

немає

для офшорних компаній

Міжнародні податкові угоді

є з Австралією, Австрією, Болгарією, Канадою, Данію, Фінляндією, Великобританією, США, Італією, Лівією, Нідерландами, Норвегією, Пакистаном, Швецією, Швейцарією, Німеччиною

Валютні обмеження

для резидентів

є

для нерезидентів

немає

Забезпечувана законодавством конфіденційність

банківська

є

небанківська

є

Крім того, з 1 вересня 2004 р. на Мальті введений екологічний податок, яким обкладаються товари, що володіють високим „забруднюючим потенціалом”. Спочатку передбачалося стягувати податок з товарів, що вже знаходяться на складах виробників і торгових підприємств, а також із знову зробленої продукції. Однак, наприкінці, було прийняте рішення обкладати податком тільки ті товари, що відпущені зі складів у роздрібну торгівлю після 1 вересня 2004 року. Таким чином, була збережена політика уряду, відповідно до якої влада ніколи не обкладала податком товари, що вже знаходяться в торговому обороті. Податок стягується однократно в момент здійснення першої оподатковуваний ПДВ операції по реалізації товару. Податкові платежі підлягають перерахуванню в бюджет кожного кварталу.

За результатами проведених досліджень величина по показнику консолідованого податкового навантаження на Мальті залишається однієї з найнижчих серед країн -- членів Європейського союзу. Мальта займає 22-е місце, нижче розташувалися тільки Латвія, Литва та Ірландія [1, 3].

Однак дослідники відзначають, що ставка податку на доходи з європейських стандартів дуже значна. При цьому прибутковий податок з фізичних обличчя відрізняється високим ступенем „прогресивності”, при цьому по ставці в розмірі 35% обкладаються відносно невеликі доходи [1, 3].

Загальні висновки

Податки - це обов'язкові платежі фізичних та юридичних осіб до центрального і місцевого бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами тієї чи іншої країни.

Сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів становить систему оподаткування.

Довгого часу Кіпр та Мальта належали до країн с дуже м'яким податковим тягарем, тобто до так званих офшорних зон. Це спотворювало зацікавленості бізнесу зі всього світу реєструватися в цих країнах з метою зниження податкових платежів та вело до фінансового розвитку цих країн. Але вимоги часу, бажання увійти в міжнародне економічне співтовариство на правах рівного партнера, а не тільки як „податковий рай” для часто напівкримінального бізнесу, -- все це призвело до того, що як в Мальті, так і на Кіпрі останнім часом відбуваються зміни в податковому законодавстві з метою призвести свою систему оподаткування до вимог ЄС.

Так, Кіпрська податкова реформа спрямована на задоволення вимог, що пред'являються ЄС до нових членів, а також на збереження привабливості податкового режиму Кіпру щодо вигідного цієї країні міжнародного бізнесу. Податкова реформа і вступ до ЄС є логічними кроками на шляху розвитку країни як надійного європейського фінансового центру. Єдина податкова ставка виводить КМБ і Кіпр у цілому з розряду офшорних.

Переддень кіпрського буму відчувається повсюдно. Динамічно розвивається економіка держави, зростають ціни на нерухомість, зміцнюється місцева валюта. Активно будують нові дороги (недавно введені в експлуатацію нові швидкісні магістралі Нікосія -- Пафос і Нікосія -- Протарас), будинки виробничого і житлового призначення тощо. Виникають нові незаперечні переваги для підприємств зареєстрованих на острові.

Майже теж саме стосується й Мальти. Мальта -- у недавнім минулому одна з класичних „податкових гаваней” -- зараз виявляє собою приклад так називаної оншорной юрисдикції. Мальта має у своєму розпорядженні мережу угод про запобігання подвійного оподатковування з 35 країнами. Законодавство Мальти пропонує пільговий режим оподатковування і для бізнесу деяких видів, наприклад судовласницьких компаній, а також операторів тоталізаторів, що працюють через Інтернет, і онлайнових казино.

Використана література

Воловик Е. Налоговое обозрение (отрывок) // Финансовая газета, № 45, 03.11.2004.

Загорський В.С., Благун І.Г. Принципи функціонування податкової системи ринкового типу // Фінанси України, № 10, 2003, С. 92-99.

Ким А. Мальта: да здравствует оншор! // Финансовая газета, № 17-18, 10.05.2004.

Кисельов А. Кіпр: нові обрії оптимізації // Податкове планування, № 10, 2002, С. 9--11.

Лаєвський М. Податкова реформа на Кіпрі // Податкове планування, № 8, 2002, С. 27--28.

Податкова політика в Європейському Союзі / Пер. з англ. В. Мардак. -- К., Представництво Європ. комісії в Україні, 2001.

Румянцев А. Гармонизация налоговых систем стран-членов Европейского Союза // Экономика и жизнь, 1995, 22 июля.

Сайт www.maltavista.ru

Соколов А. Теория налогов. -- М., 1998.

Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. -- М., 2001.

Тривус А.А. Налоги как орудие экономической политики. -- Баку, РИО АС ПС, 1995.

Чеботарева Е.Д. Налоговая реформа на Кипре // БИКИ, № 2, 14 января 2003, С. 2--4.

Страницы: 1, 2, 3