скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Характеристика системи оподаткування Кіпру та Мальти скачать рефераты

Згідно з вимогами Європейського Союзу парламент Кіпру 1 липня 2002 р. ухвалив пакет податкових законів. Тоді на Кіпрі було введено нову систему оподаткування, основною характеристикою якої стала інтеграція корпоративного податку і податків, що віднімаються (withholding taxes) з податком на прибуток від розподілених доходів. Така система інтеграційного типу містить як один з основних елементів єдину (10%) ставку податку на прибуток, застосовувану однаково до локальних і міжнародних бізнес-компаній починаючи з 1 січня 2003 р. Міжнародні компанії, що вже існують на острові і ведуть активну діяльність, можуть сплачувати податок на прибуток за ставкою 4,25% до кінця 2005 р. за умови, що вони мали прибуток, отриманий за межами Кіпру у 2001 р. і одержуватимуть його протягом наступних чотирьох років -- так звані «перехідні положення». У разі обрання ставки податку 4,25% до кінця 2005 р. компанія має право на віднесення збитків, що виникли до 2000 р., у рахунок майбутніх періодів тільки до закінчення 2005 року [5, 28].

3.2 Характерині риси сучасного оподаткування на Кіпрі

Зараз на Кіпрі зафіксовано визначення резидента. Компанія з резидентством на Кіпрі -- це компанія, управління і контроль якої відбуваються на Кіпрі. Дивіденди, виплачувані кіпрським податковим резидентам, підлягають оподаткуванню за ставкою 15%, що базується на передбачуваному розподілі 70% з 90% прибутку, що залишився після сплати 10% корпоративного податку. Дивіденди, виплачувані іноземним юридичній і фізичній особам, виключені з цього оподаткування.

Таким чином, податкова інтеграція відбувається через комбінування ставок податку на прибуток організацій (10%) і податку на дивіденди (15%), загалом 19,45%, що менше від найвищої ставки податку на прибуток (25%) до податкової реформи.

При виплаті відсотка від капіталу остаточний податок становить 10% і віднімається платником, але буде зарахований для одержувача цього доходу як внесок до Фонду оборони. Відсоток на капітал, одержуваний фізичними особами, а також 50% від цього доходу, отриманого компаніями за кордоном, звільняється від сплати податку на прибуток.

Зараз на Кіпрі немає податків на прибуток, отриманий як результат розпорядження (продажу, реалізації яким-небудь чином) цінними паперами для всіх компаній, які є резидентами Кіпру.

На українському ринку цінних паперів кіпрські компанії звільнені від оподаткування прибутку в Україні на підставі Угоди про уникнення подвійного оподаткування. Тепер вони не плататимуть податок і на Кіпрі.

Крім того, скасовано 5-річне обмеження для тривалості обліку збитків попередніх періодів при розрахунку оподатковуваного прибутку. Тепер немає обмежень у часі для обліку збитків.

Збитки компанії можуть бути враховані при розрахунку прибутку іншої компанії цієї ж групи. Нове податкове законодавство враховує відповідну директиву ЄС, яка дозволяє не обкладати податком підсумки реорганізації, злиття, придбання компаній і їх об'єднання.

Таким чином, збільшуються можливості і гнучкість податкового планування [4, 11].

Єдиний корпоративний податок. Найважливішим елементом нової системи є введення єдиного корпоративного податку для національних і міжнародних компаній і підвищення його стандартної ставки з 4,25% у 2002 р. до 10% з 1 січня 2003 р. Нова ставка застосовується до всіх компаній, зареєстрованим на Кіпру, незалежно від джерел одержання прибутку (на Кіпру чи за його межами).

Активно діючі на Кіпру міжнародні компанії можуть тимчасово продовжувати платити корпоративний податок по ставці 4,25% до кінця 2005 р., якщо їхній прибуток у 2001 р. і протягом чотирьох наступних років буде цілком отриманий з джерел за межами Кіпру. При цьому крім зниженої ставки дана міжнародна компанія буде мати право на списання збитків, що виникли до 2000 р., за рахунок прибутку, отриманої в 2001 -- 2005 р.

Однак нова система має негативні сторони. Зокрема, компанії, що зробили вибір на користь зниженої ставки, не можуть користатися податковими пільгами при злитті [6, 12].

Дивіденди, виплачувані кіпрським податковим резидентам, підлягають обкладанню по ставці 15% (за основу для оподатковування береться частина, тобто 70% з 90% прибутку, що залишилася після сплати 10% корпоративного податку). Дивіденди, що сплачуються юридичним і фізичним особам-нерезидентам, виключені з даного виду оподатковування.

Оподаткування фізичних осіб. Фізичні особи будуть визнаватися резидентами Кіпру для цілей оподаткування, якщо вони перебували на острові понад 183 дні у відповідному календарному році. Для юридичних осіб при визначенні резидентства застосовується правило, встановлене у Великобританії, відповідно до якого компанія є резидентом там, де розташоване місце контролю й управління. Кіпр піде шляхом розвитку британської офшорної моделі, основним елементом якої є нерезидентні компанії, що замінять на острові так звані «ring-fenced» компанії.

У результаті реформи законодавства вводиться система оподаткування доходів кіпрських резидентів, одержаних за кордоном, і оподаткування доходів нерезидентів Кіпру, отриманих з кіпрських джерел.

У результаті податкової реформи відбулося зменшення ставок прибуткового податку з 30--40 до 20--30% у залежності від розміру доходів; при цьому неоподатковуваний рівень доходів збільшився з 6 до 10 тис. кіпрських фунтів [5, 28].

Склад витрат, дозволених фізичним особам для зменшення оподатковуваної бази, зазнав значних змін і містить тільки витрати у зв'язку зі страхуванням життя, внесками до пенсійних фондів і фондів соціального забезпечення.

Заробітна плата іноземних співробітників (включаючи оплату витрат на житло, навчання дітей і деякі інші) буде тимчасово обкладатися податком по зниженій ставці (чи взагалі не обкладатися), але дані пільги не будуть відновлені після закінчення терміну їхньої дії.

За новими правилами іноземні співробітники міжнародних компаній будуть платити прибутковий податок у тому же розмірі, що і громадяни Кіпру; вони будуть робити внески у фонд соціального забезпечення, а їхньої пільги у виді безмитного ввозу ряду товарів були скасовані з 1 квітня 2003 р.

Табл.1. Оподаткування фізичних осіб [5, 28]

Розмір доходу (кіпрські фунти)

Поточна ставка

З 1.01.2004р.

0 -- 6000

0%

0%

6001 -- 9000

20%

від 0 до 10000

9001 -- 12000

30%

10001--5000 (20%)

12001 -- 15000

40%

15001--20000 (25%)

Понад 15000

40%

Понад 20000 (30%)

Оподатковуваний дохід. Дохід у вигляді дивідендів з-за кордону і з Кіпру повністю звільнений від податку на прибуток. Це означає, що кіпрські холдингові компанії стають винятково привабливими. Наприклад, при переказі дивідендів з України кіпрська компанія підлягає оподаткуванню за нульовою ставкою.

Прибуток, отриманий від діяльності постійного представництва за кордоном, переказаний на Кіпр, зовсім звільнений від податку на прибуток.

Якщо компанія веде діяльність в Україні через постійне представництво і використовує пільги, надані місцевим законодавством, або спеціальний податковий режим на визначеній території і платить податки в Україні, то її прибуток, переказаний на Кіпр, податком не обкладається.

50% від доходу у вигляді відсотків компанії з резидентством на Кіпрі звільнено від податку на прибуток.

Отже, варіанти кредитування від імені кіпрських компаній залишаються винятково привабливими, тому що в Україні доходи у вигляді відсотків податком не обкладаються (за умовами податкової угоди).

Проте дохід у вигляді відсотків, зароблений як результат торгової діяльності компанії, повністю обкладається податками.

Однак якщо кіпрська компанія спочатку одержала кредит від оф-шорної фірми, а потім надала його українському підприємству, то виплати відсотків офшорній фірмі зменшать оподатковуваний прибуток і на Кіпрі.

Немає утримуваного податку на виплату дивідендів, відсотків і ліцензійних платежів нерезидентам Кіпру. Це можна використовувати при роботі кіпрських компаній разом з офшорними, бо платежі з України на Кіпр з використанням роялті обкладаються за нульовою ставкою.

У разі якщо акціонери чи бенефіціарії (справжні власники компанії) не є резидентами Кіпру, дохід компанії не обкладається спеціальним податком на оборону.

Податок на нерухомість. Податок на нерухомість справляється з нерухомої власності, розташованої на Кіпрі за такими ставками (див. табл. 2).

Табл. 2. Розмір податкових ставок в залежності від оподаткованого доходу [4, 10]

Оподатковуваний дохід, (КФ)

Податкові ставки, %

До 100000

100001--250000

250001--500000

500000 і вище

--

2,5

3,5

4,0

Оскільки вартість найпопулярніших квартир і котеджів на острові, як правило, поки що не перевищує 100 000 кіпрських фунтів, вони не оподатковуються.

Оподаткування міжнародного бізнесу. Кодекс Європейського Союзу (ЕU Соdе of Conduct) чітко визначає неможливість податкових привілеїв для окремих категорій осіб, дистанційованих від локального ринку. Керуючись цією вимогою, Кіпр скасував преференційні податкові ставки, застосовувані до міжнародних бізнес-компаній. Нова система передбачає перехід від кредитного методу до методу вилучення, що дозволить міжнародному бізнесу зберегти певні привілеї, наприклад, відсутність податку на дивіденди і відсотки на капітал, виплачувані акціонерам компанії, а також вилучення з оподатковуваної бази доходів постійних представництв за кордоном. Міжнародні бізнес-компанії одержують шанс брати участь у ділових операціях на Кіпрі з можливістю компенсації збитків від діяльності за кордоном за рахунок прибутку, отриманого на Кіпрі.

Заробітна плата (зарплата і пільги, наприклад, забезпечення житлом, витрати на утримання, плата за школу) іноземних співробітників міжнародних бізнес-компаній оподатковуються за зниженою ставкою або не оподатковуються зовсім, але ці пільги не будуть відновлені після закінчення терміну їх дії.

Іноземні співробітники платитимуть прибутковий податок у тому ж розмірі, що й громадяни Республіки Кіпр, їм треба сплачувати внески до фонду соціального забезпечення і їхні пільги були скасовані з квітня 2003 року. Особи-нерезиденти, наймаючи працівників на Кіпрі, мають право на податкові пільги в розмірі 20% заробітної плати протягом перших трьох років, з лімітом 5000 КФ, як компенсацію за додаткові витрати для їх влаштування на острові.

Податок на додану вартість (ПДВ). З 1 липня 2002 року збільшився з 10% до 13%, а з 1 січня 2003 року виріс до 15%.

3.3 Вплив нової системи оподаткування на міжнародний бізнес на Кіпрі

Оподаткування загального прибутку контрольованих з-за кордону компаній залежить вже не від місця реєстрації, а від місця контролю й управління.

Прибуток компаній, зареєстрованих на Кіпрі, але керованих і контрольованих з-за кордону, підлягатиме оподаткуванню на Кіпрі тільки в частині, отриманій з кіпрських джерел. Такі компанії звільнені від податку на іноземні дивіденди і податку на відсоток від капіталу, а також від оподаткування прибутку постійного представництва за кордоном. Вони можуть використовувати іноземний податковий кредит і компенсацію збитків, понесених за кордоном. Вони позбавлені можливості скористатися привілеями за угодами про уникнення подвійного оподаткування, але водночас до них не будуть застосовуватися й умови про обмін інформацією, що є складовою частиною таких угод.

На нові правила поширюється дія Директиви ЄС про злиття при реорганізації, учасниками якої є компанії -- резиденти Кіпру, з наданням сприятливого податкового режиму для ефективного врахування активів і збитків для формування оподатковуваної бази, зі звільненням від сплати податків на приріст капіталу, на прибуток, ПДВ і маркового збору. (В основному новий закон побудований на базі законодавства Великобританії про реорганізацію).

Усі вищеназвані переваги дозволять розглядати Кіпр як ідеальне місце для розташування холдингових компаній з можливістю, по-перше, одержувати дивіденди з діючих компаній, вільні від податків, що віднімаються, чи сплачуваними за нижчою ставкою завдяки дії широкої мережі угод про уникнення подвійного оподаткування або Директиви ЄС про основні і дочірні підприємства. По друге, одержувані дивіденди не обкладаються податком на дивіденди і податком на приріст капіталу. По-третє, холдингова компанія може перерозподіляти дивіденди за кордон без будь-яких податків у юрисдикції перебування холдингу, що, як правило, є найскладнішим завданням.

Таким чином, Кіпр як офшорна зона залишився ідеальним тільки для холдингових компаній. Привабливість його втрачається через зростання з 2006 року податків, а також у зв'язку з виключенням кіпрських офшорних компаній зі сфери діяльності угод про уникнення подвійного оподаткування. Тим, хто використовував офшорні компанії Кіпру для мінімізації податкових втрат, до кінця 2005 року доведеться реструктуризувати схеми мінімізації податків [7, 24].

Оскільки Кіпр був єдиною країною з офшорним законодавством і великою кількістю податкових угод, то не існує повноцінної альтернативи для замін кіпрських компаній у податкова схемах. На часі пошук країн і створення податкових схем за участи найбільш прийнятних форм підприємств. Залежно від сфер діяльності, держави, на території якої одержується основний прибуток, і мети схеми можуть бути най різноманітніші.

Найкращою й універсальною для діяльності в усьому світі, і Україні зокрема, можна вважати схему за участю європейської компанії, що є платником податків у себе (між цією країною та Україною повинна бути укладена угода про уникнення подвійного оподаткування), і звичайної офшорної компанії (див. рис. 1). Це дозволяє сховати офшорність операцій -- всі операції проводяться від імені європейської компанії, і використовувати за потреби переваги угод про уникнення подвійного оподаткування.

$ $

Офшорна

компанія

Європейська

компанія

Клієнти

Контракти

Контракти

Рис. 1. Схема оподаткування за участю европейською компанії

Ця схема, звичайно, дорожча, тому що крім офшорної, передбачає європейську компанію, але вона того варта, бо виключає ризик форс-мажору щодо офшорних країн і дозволяє надати бізнесу престижного європейського вигляду. При цьому втрати на податках зводяться до символічних завдяки маніпулюванню фінансами між офшорною і європейською компаніями.

Крім того, ведення бізнесу від імені європейської компанії з розрахунками в євро має перевагу перед роботою з американськими компаніями і розрахунками в дол. США, тому що найжорстокіша у світі податкова служба США і уряд вживають заходів для контролю за фінансовими потоками резидентів США і всіма платежами в дол. США, у тому числі через комп'ютерну систему, що перехоплює всі трансакції через банки США, і формує базу даних за цією інформацією.

Страницы: 1, 2, 3