скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Розробка та використання механізму факторингових операцій скачать рефераты

АКБ “Укрсоцбанк” в звітному році здійснював політику якісного підходу до розвитку бізнес - напрямків, спрямовану на надання максимальної кількості сучасних банківських послуг та зміцнення справжніх партнерських відносин між банком і його клієнтами.

В звітному році АКБ «Укрсоцбанк» впровадив новий кредитний продукт, що передбачає рефінансування заборгованості фізичних осіб по іпотечних кредитах. Рефінансуванню підлягає заборгованість позичальників, які мають позитивну кредитну історію, і чия проблемна заборгованість по кредитних платежах не перевищує п'яти днів.

Так АКБ «Укрсоцбанк» в звітному році став одним з лідерів серед українських банків за випуском єврооблігацій і залученню синдикованих кредитів. Банк посів третє місце за обсягом залучених синдикованих кредитів серед вітчизняних банківських установ і четверте -- за випуском єврооблігацій.

Високі рейтинги міжнародних агенцій дозволили «Укрсоцбанку» навесні 2005 року успішно дебютувати на ринку єврооблігацій. Банк розмістив трирічні єврооблігації на суму $100 млн. з прибутковістю 9,0%. Лід-менеджерами випуску виступили міжнародний банк ABN AMRO та Мoscow Narodny Bank (Лондон).

Заявки на придбання єврофондів АКБ «Укрсоцбанк» були надані з боку більш ніж 40 інвесторів з Європи (Великобританії, Швейцарії, Німеччини, Греції, Австрії, Франції, країн Бенілюксу та Скандинавії), США й Південно-Східної Азії, зокрема, Сінгапуру та Гонконгу.

За станом на 01.01.2006 року в системі банку діє 606 POS-терміналів (на 01.01.2005 року 505 POS-терміналів) та 500 банкоматів (на 01.01.2005 року 284 банкомати)

На 1 січня 2006 року кількість клієнтів банку становила 728 тисяч. Серед загальної кількості клієнтів 145 тисяч - юридичні особи (143 тисячі - в попередньому періоді), 583 тисячі - фізичні особи (що на 119 тисяч більше ніж в попередньому періоді).

В складі клієнтів - юридичних осіб найвагомішими партнерами є: ТОВ "Кернел-Трейд", ДКБ"Пiвденне"; Інвестиційно - металургійний Союз, ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод", ТОВ "Фінко", ТОВ "АГРОЗБУТ", ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", ТОВ "Інтерагротранс", ВАТ "Укртелеком", тощо.

На ринку купівлі - продажу цінних паперів основними контрагентами банку були НБУ, ВАТ "Луцький автомобільний завод", ЗАТ "Укршампіньйон", СТОВ ім. Шевченка, ТОВ "ХАРП Трейдинг", ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод", ВАТ "Концерн Галнафтогаз", ВАТ "Дніпрошина".

2.2. Вимоги банку до постачальників і покупців (дебіторів)

Генеральні угоди факторингу Банк укладає з Постачальниками, які відповідають наступним вимогам:

· є клієнтами Банку;

· здійснюють регулярні (стабільні) поставки товарів (виконання робіт, надання послуг) за договорами поставок, щонайменше 1 раз на місяць на одного покупця з відстрочкою платежу (на умовах товарного кредиту) строком від 5 (п'ять) до 60 (шістдесят) днів;

· постачають ліквідні товари (виконують роботи, надають послуги), які користуються стабільним попитом на ринку;

· мають диверсифіковану дебіторську заборгованість, тобто здійснюють регулярні поставки товарів (робіт, послуг), на умовах зазначених вище, не менш як 5 (п`яти) постійним та платоспроможним Покупцям;

· мають стабільні (регулярні) надходження грошових коштів на поточні рахунки;

· мають стабільний фінансовий стан, який Банк визначає у відповідності до процедур, що регламентують проведення оцінки фінансового стану позичальника при кредитуванні на поповнення обігових коштів.

· за наявності кредитної історії - не допускали фактів порушень умов відповідних договорів, в частині повного і своєчасного виконання зобов'язань перед Банком.

Банк приймає до факторингу Контракти, за якими Дебітори відповідають наступним вимогам:

· співпрацюють з Постачальниками за Контрактами не менше 3 (Три) місяців. До факторингу може бути прийнята також заборгованість Дебіторів, що співпрацюють з постачальником менше ніж 3 (Три) місяці, за умови наявності у Фактора позитивної історії цих Дебіторів з іншими постачальниками;

· мінімальна сума поставок на одного Покупця має бути не менше ніж 7 000 (Сім тисяч) грн. на місяць.

· мають позитивну історію розрахунків з постачальниками протягом вказаного терміну, а також відсутні випадки повернення без оплати товарів за формальними причинами (за відсутності претензій за якістю, асортиментом, браком тощо), порушення інших умов договорів поставок, що впливають на своєчасність розрахунків;

· здійснюють регулярні (стабільні) закупки товарів (робіт, послуг) у Постачальника, щонайменше 1 раз на місяць.

Мінімальна кількість Дебіторів, що приймаються до факторингу - 5 Покупців. У разі відсутності можливості прийняття до факторингу такої кількості Дебіторів, кількість, ліміт та перелік Дебіторів даного Постачальника погоджується з Управлінням фінансових послуг Головного офісу.

Максимальна заборгованість за факторинговим фінансуванням на одного Дебітора не повинна перевищувати 40% від загального ліміту встановленого на Постачальника.

До факторингу Банк приймає також заборгованість фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності,, за умови дотримання наступних вимог:

1. Кількість фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, не повинна перевищувати 20% загальної кількості Дебіторів прийнятих до факторингу;

2. Ліміт на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, не повинен перевищувати 15% від загально встановленого ліміту Постачальника.

Для факторингового обслуговування Постачальник надає Банку наступний пакет документів:

- заяву на факторинг (додаток 2);

- анкету клієнта на факторинг (додаток 3);

- перелік Дебіторів, які пропонуються до факторингу(додаток 4);

- картку Дебіторів ;

- контракт;

- реєстри обліку розрахунків з Постачальником (наприклад: оборотно-сальдову відомість по рах.№361) (додаток 7).

Для прийняття рішення про укладення з постачальником Генеральної угоди факторингу Банк:

· здійснює оцінку бізнесу та рівня менеджменту Постачальника, визначає галузь його діяльності, асортимент товарної продукції, кон`юнктуру ринку на якому працює Постачальник тощо;

· вивчає кредитну історію Постачальника, у випадку її наявності, в т.ч. за факторингом, на підставі інформації, яку має Банк та/або інформації отриманої від інших банків;

· аналізує фінансовий стан на останню звітну дату та в динаміці за минулий рік, на підставі фінансової звітності (квартальні (баланс ф.1, звіт про фінансові результати ф.2) - за 4 останні звітні дати), в т.ч. проводить факторний аналіз (коефіцієнтів миттєвої і поточної ліквідності, обертаємості товарів, періоду реалізації товарів, обіговості дебіторської заборгованості, періоду погашення дебіторської заборгованості, обіговості кредиторської заборгованості, періоду погашення кредиторської заборгованості);

· аналізує на підставі реєстрів синтетичного обліку Постачальника, щонайменше за період в 3 місяці наступну інформацію:

· обсяги реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг), в тому числі в розрізі Покупців (Дебіторів) та їх питому вагу в загальному обсязі реалізації. Аналіз здійснюється на підставі дебетової відомості №3.1 “Аналітичний облік розрахунків з постачальниками і замовниками” за дебетом рахунку 361 “Розрахунки з покупцями”;

· обсяги виручки від реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг, в тому числі в розрізі Покупців (Дебіторів) та їх питому вагу в загальному обсязі виручки від реалізації. Аналіз здійснюється на підставі журналу №3 “Облік розрахунків, довгострокових і поточних зобов`язань” за кредитом рахунку 361 “Розрахунки з покупцями” і дебетом рахунку 31 “Рахунки в банках”;

· сезонність бізнесу Постачальника.

· На підставі регістрів синтетичного обліку Постачальника по відомості 631 здійснюється перевірка наявності кредиторів, що одночасно є його дебіторами. При виявленні факту, за яким дебітор та кредитор збігаються в одній особі - даний дебітор виключається з переліку дебіторів на факторинг.

· Банк також аналізує:

· контракти (а також документи, що їх супроводжують, наприклад, специфікації, замовлення, тощо) які приймаються до факторингу, на предмет обсягів поставок, термінів та умов розрахунків тільки в грошовій формі. Строк відстрочки платежу має бути виражений чітко, як правило, у календарних або банківських днях;

· ризики конкретної факторингової операції (політичні, економічні, комерційні, юридичні) та визначає можливі шляхи їх мінімізації.

Служба банківської безпеки та юридичний підрозділ Банку виконують функції визначені розподілом обов`язків між службами Банку в процесі надання, супроводу і повернення кредитів.

Крім того, Служба банківської безпеки надає свій висновок у розрізі кожного Дебітора у наступних випадках:

1. При розгляді матеріалів (Заявки) щодо проведення факторингу, за умови, що розмір заборгованості за Дебітором, якого планується приймати до факторингу складає (складатиме) на підставі проведеного аналізу понад 100 тис. грн. або понад 15% від загально встановленого ліміту на Постачальника;

2. У разі допущення Дебітором випадків несвоєчасної оплати заборгованості з систематичністю, що перевищує 50% всіх випадків оплати та/або якщо тривалість затримки одного платежу (часткового платежу) перевищує 15 днів .

Служба банківської безпеки надає висновок на підставі повідомлення (запиту) фахівців, що здійснюють факторингові операції у т.ч. служби кредитної експертизи або кредитного моніторингу, управління фінансових послуг Головного офісу.

На підставі проведеного аналізу, в т.ч. Покупців на відповідність вимогам, Банк визначає перелік Покупців, з якими Клієнтом укладені договори поставок, що будуть прийматись до факторингу. Форма, за якою складається перелік Покупців (Дебіторів), розрахункові документи (накладні, тощо) яких приймаються до факторингу, наводиться в додатку №4 до Генеральної угоди факторингу. Даний перелік може змінюватись, з ініціативи Банку чи Постачальника, протягом строку дії Генеральної угоди факторингу.

До факторингу Банк не приймає:

· договори поставки, які передбачають бартерні розрахунки;

· довгострокові договори поставок за якими рахунки виставляються після завершення відповідних етапів робіт;

· договори поставки нестандартної продукції, або продукції вузької спеціалізації;

· зобов`язання Покупців, які одночасно є кредиторами постачальника;

Перед здійсненням факторингової операції кредитний експерт повинен перевірити, що запропонована дебіторська заборгованість не є об'єктом застави за іншими кредитними та/або гарантійними угодам.

Права вимоги можуть бути відступлені Фактору в будь-який день на розсуд Постачальника, але не пізніше настання граничного строку оплати за цими правами вимогами (ТТН).

В ході адміністрування дебіторської заборгованості Банк формує та супроводжує наступні реєстри:

- платіжній календар;

- звіт про стан заборгованості за факторинговими операціями;

- оборотно - сальдова відомість за факторинговими операціями;

- звіт про обороти за факторинговими операціями.

ЗРАЗКИ звітності за факторинговими операціями

Звіт “Платiжний календар за факторинговими операцiями станом на ___.___.200__»

Филиал: Укрсоцбанк Платiжний календар за факторинговими операцiями станом на 23.02.2004

№ п/п

Найменування Клiєнта

№ Реєстру

Дата Реєстру

Дебiтор

№ Права вимоги (ТТН)

Дата виписки

Дата платежу

Сума Права_ви-могиги

Сума несплаченого залишкового платежу

1

ЗАТ "ХХХ"

124

26.01.2004

ТОВ НВП

145

22.01.2004

21.02.2004

15 217.68

2 848.95

2

ЗАТ "ХХХ"

116

13.01.2004

ПП "КККК"

17325

24.01.2004

23.02.2004

94 898.21

17 159.46

Звіт “Про стан заборгованостi за факторинговими операцiями станом на __.__.200__р.

Филиал: Хмельницька філія АКБ «Укрсоцбанк»

Звiт про стан заборгованостi за факторинговими операцiями станом на 23.02.2004 Клiєнту: ЗАТ "Добробут" договор факторингу N 18-56 вiд 03.06.2003

№ Права вимоги (ТТН)

Дата виписки

Дата платежу

Сума Права_вимоги (ТТН)

Дата фiнансування

Сума авансового платежу

Залишок Всього

Об. "НННН"

173325

25.01.2004

24.02.2004

95 933.28

26.01.2004

76 746.62

73 754.64

173437я

15.02.2004

16.03.2004

71 371.87

16.02.2004

57 097.50

71 371.88

Всього

894 024.81

635661.58

785 984.01

ДП ТД "АААА"

173405т

08.02.2004

09.03.2004

21 549.60

09.02.2004

17 239.68

21 549.60

173434т

10.02.2004

11.03.2004

93 249.22

11.02.2004

74 599.38

93 249.23

Всього

283 571.43

226 857.15

204 560.37

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5