скачать рефераты

скачать рефераты

 
 
скачать рефераты скачать рефераты

Меню

Податок з власників транспортних засобів скачать рефераты

Податок з власників транспортних засобів

1

ЗМІСТ

Зміст

Вступ

1. Платники податку

Об'єкти оподаткування

Ставки і зарахування податку

Пільги щодо податку

Строки сплату податку

Відповідальність платників

Звітність з власників транспортних засобів.

Порядок і термін подання розрахунку

Література

1

2

3

3

6

11

13

15

16

Головною метою податкової політики держави є фінансування державних витрат. Усі інші завдання, зокрема структурна політика і перерозподіл доходів, є другорядні. Уряд будь-якої держави має три способи забезпечити свої витрати грошима:

оподатковувати споживання, використовуючи податок на додану вартість, акцизи, мито, податок з обігу, тобто непрямі податки;

друкувати гроші;

оподаткувати доходи громадян, або фірм. Для цього впроваджують податки на доходи фізичних осіб та податки на прибуток корпорацій, тобто прямі податки, одним з видів такого податку - є саме “Податок з власників транспортних засобів”, який визначається згідно Закону України від 11.12.91 р. № 1963- ХІІ “Про податок з власників транспортних заходів та інших самохідних машин і механізмів ”.

1. Платники податку

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи (далі - юридичні особи), а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (далі - фізичні особи), які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, які відповідно до статті 2 Закону “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” є об'єктами оподаткування.

2. Об'єкти оподаткування

Об'єктами оподаткування є:

трактори (колісні) - код за Гармонізованою системою опису та кодування товарів (далі - код) - 87 01, крім тих, що на гусеничному ходу, - код 87 01 30;

автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб, включаючи водія, - код 87 02;

автомобілі легкові - код 87 03;

автомобілі вантажні - код 87 04;

автомобілі спеціального призначення, крім тих, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів, - код 87 05 (крім автомобілів спеціального призначення швидкої допомоги та пожежних);

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном - код 87 11, крім тих, що мають об'єм циліндра двигуна до 50 куб. см, - код 87 11 10;

яхти та судна парусні з допоміжним двигуном або без нього (крім спортивних) - код 89 03 91;

човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних), - код 89 03 92;

інші човни (крім спортивних) - код 89 03 99.

Транспортні засоби, що не є об'єктами оподаткування:

трактори на гусеничному ходу - код 87 01 30;

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном з об'ємом циліндра двигуна до 50 куб. см - код 87 11 10;

тільки автомобілі спеціального призначення швидкої допомоги та пожежні - код 87 05;

транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, - код 87 09;

машини і механізми для сільськогосподарських робіт - коди 84 32; 84 33;

тільки яхти, судна парусні і човни спортивні - коди 89 03 91; 89 03 92; 89 03 99.

3. Ставки і зарахування податку

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується у таких розмірах:

Код 

Опис об'єктів оподаткування 

Ставка податку на рік (з 100 куб. см об'єму циліндрів двигуна, з 1 кВт потужності двигуна або 100 см довжини) 

87 01 

трактори колісні (крім гусеничних - код 87 01 30) 

2,5 грн. з 100 куб. см 

87 02 

автомобілі для перевезення не менш як 10 осіб, включаючи водія 

3,6 грн. з 100 куб. см 

87 03 

автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном - код 87 03 90100) з об'ємом циліндрів двигуна:

до 1000 куб. см

від 1001 куб. см до 1500 куб. см

від 1501 куб. см до 1800 куб. см

від 1801 куб. см до 2500 куб. см

від 2501 куб. см до 3500 куб. см

від 3501 куб. см і більше 

 

 

3 грн. з 100 куб. см

4 грн. з 100 куб. см

5 грн. з 100 куб. см

10 грн. з 100 куб. см

20 грн. з 100 куб. см

30 грн. з 100 куб. см 

87 03 90100 

автомобілі з електродвигуном 

0,5 грн. з 1 кВт 

87 04 

автомобілі вантажні з об'ємом циліндрів двигуна:

до 8200 куб. см

від 8201 куб. см до 15000 куб. см

від 15001 куб. см і більше 

 

10 грн. з 100 куб. см 

15 грн. з 100 куб. см

20 грн. з 100 куб. см 

87 05 

автомобілі спеціального призначення (крім пожежних і швидкої допомоги) 

3,6 грн. з 100 куб. см 

87 11 

мотоцикли (мопеди), велосипеди з двигуном (крім тих, що мають об'єм циліндра двигуна до 50 куб. см, -

код 87 11 10) 

2 грн. з 100 куб. см 

  

яхти і судна парусні з допоміжним двигуном або без нього (крім спортивних): 

  

89 03 91100 

морські 

10 грн. з 100 см довжини 

89 03 91910, 89 03 91930 

інші з масою до 100 кг;

інші з довжиною корпусу до 7,5 м 

5 грн. з 100 см довжини 

89 03 91990 

інші з довжиною корпусу більше 7,5 м 

10 грн. з 100 см довжини 

  

човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних): 

  

89 03 92100 

морські  

10 грн. з 100 см довжини 

89 03 92910 

інші з довжиною корпусу до 7,5 м 

5 грн. з 100 см довжини 

89 03 92990 

інші з довжиною корпусу більше 7,5 м 

10 грн. з 100 см довжини 

  

інші човни (крім спортивних): 

  

89 03 99100, 89 03 99910 

з масою до 100 кг;

інші з довжиною корпусу до 7,5 м 

5 грн. з 100 см довжини 

89 03 99990 

інші з довжиною корпусу більше 7,5 м 

10 грн. з 100 см довжини 

Податок з визначених цим Законом власників наземних транспортних засобів сплачується за місцезнаходженням юридичних осіб і місцем проживання фізичних осіб на спеціальні рахунки територіальних дорожніх фондів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджету міста Севастополя.

Територіальні дорожні фонди 85 відсотків із суми цього податку спрямовують на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, а також сільських доріг, а 15 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування на ремонт і утримання вулиць в населених пунктах, що належать до комунальної власності і суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення.

Податок з визначених цим Законом власників водних транспортних засобів спрямовується до бюджетів місцевого самоврядування (місцевих бюджетів).

4. Пільги щодо податку

Від сплати податку звільняються:

а) підприємства автомобільного транспорту загального користування - щодо транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів, на які в установленому законом порядку визначено тарифи оплати проїзду в цих транспортних засобах незалежно від форм власності;

б) навчальні заклади, які повністю фінансуються з бюджетів, стосовно учбових транспортних засобів, при умові використання їх за призначенням;

в) особи, зазначені у пунктах 1 і 2 статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статтях 4 - 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статтях 6 і 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", а також інваліди незалежно від групи інвалідності (у тому числі діти-інваліди за поданням органів соціального захисту) - щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 см3 або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 650 см3 чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м;

г) особи, зазначені у пунктах 3 і 4 статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", щодо одного легкового автомобіля з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 650 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м до їх відселення та протягом трьох років після переселення із зони гарантованого добровільного відселення чи зони посиленого радіоекологічного контролю;

д) на 50 відсотків - сільськогосподарські підприємства - товаровиробники за трактори колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше десяти;

е) на 50 відсотків - громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі (код 87 03), вироблені в країнах СНД і поставлені на облік в Україні до 1990 року включно. 

5. Строки сплати податку

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується:

фізичними особами - перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд;

юридичними особами - щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби податок сплачується перед їх реєстрацією по строках сплати (кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації подається до відповідного податкового органу. За транспортні засоби, зняті протягом року з обліку, податок не повертається.

Фізичні особи - платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату податку як за попередній, так і за поточний роки, а платники, звільнені від сплати цього податку, - відповідний документ, що дає право на користування цими пільгами.

Юридичні особи - платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку про зарахування податку по наземним транспортним засобам до територіальних дорожніх фондів, а по водним транспортним засобам - до відповідних бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських).

У разі відсутності документів про сплату податку або документів, що дають право на користування пільгами, реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не провадяться. 

6. Відповідальність платників

У разі приховування (заниження) об'єктів оподаткування з власників транспортних засобів стягуються сума несплаченого податку, а також пеня або штраф у порядку, передбаченому законом. 

Посадові особи, винні у приховуванні (неврахуванні) об'єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку чи веденні його з порушенням встановленого порядку, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні не за встановленою формою розрахунків чи інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податку, притягаються до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Недоїмки по податку, а також суми штрафів, пеня стягуються з платників податку згідно з законодавством.

7.Звітність власників транспортних засобів.

Порядок і терміни подання Розрахунку

Вимогу про необхідність подання Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (далі - Розрахунок) платниками цього податку встановлено частиною третьою ст. 6 Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 11.12.91 р. № 1963-XII, зі змінами та доповненнями (далі - Закон № 1963).

Страницы: 1, 2